1
Проект Щастие" (https://proektshtastie.bg/) е онлайн платформа, посветена на подобряването на качеството на живот и насърчаването на психичното и емоционалното благополучие. Сайтът предлага разнообразие от ресурси, включително статии, видеа и упражнения, които помагат на посетителите да намерят вътрешна равновесие и щастие. Освен това, "Проект Щастие" предоставя услуги на лични консултанти и психолози, които помагат на потребителите да се справят с житейските предизвикателства и да постигнат по-пълноценен живот.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика