1
Застраховките са гражданскоправен способ за осигуряване защита на имуществени и непарични законови права на индивидуални субекти и юридически лица. Нерядко обаче, при реализиране на застрахователното събитие, застрахователната компания представя отказ да предостави обезщетение, не предоставя пълната парична сума или разтакава произнасянето, което носи значителни неудобства на правоимащия. В такъв случай имате потребност от добър спец в застраховането, какъвто имате възможност да срещнете на застрахователния сайт Zastrahovan.eu Това е интернет портала на компетентен адвокат застрахователно право със , предоставящ правни услуги на ниска цена в кръга на застрахователните договори. Той ще ви окаже съдействие за изготвяне на претенцията за щета и за завеждане и изнасяне на дело против застраховател.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика