1
Иновативен и ефективен уеб инструмент за достигане до младите и учащите хора по целия свят. CISCI е комбинация от две силно ангажиращи медии:филми и интернет. CISCI предизвиква интереса на младото поколение към науките, чрез интерактивно и завладяващо обучение

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика