1
Според FMI пазарът на хладилни витрини ще расте със здравословен 5,5% CAGR през периода между 2016 и 2031 г. Нарастващото население и урбанизацията стимулират глобалното търсене на тези продукти. Бързото разрастване на ресторантите за бързо обслужване също е значителна възможност за растеж на индустрията.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика