1
Има няколко различни вида потребителски кредити. Тевключват отворени потребителски заеми, револвиращкредит и кредит на вноски. Плановете за авансово плащанесъщо са опция. Максималната възрастова граница запотребителски кредит варира в зависимост от банката. Акоимате нужда от заем, трябва да се консултирате с вашатабанка, за да разберете какъв вид заем можете да получите.Имайте предвид, че в наши дни, дори може да вземете потребителски кредити онлайн.

Безсрочни потребителски кредити

Потребителските заеми от отворен край са вид заем, койтопозволява на кредитополучателя да плати остатъка от заемапо всяко време. Кредитополучателят може също да изплатиглавницата на вноски. Въпреки че няма конкретна дата наплащане, отворените потребителски заеми обикновено иматизискване за минимално плащане. В повечето случаилихвата по кредита се изчислява годишно.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика