1
Има много различни видове писмени преводи. Някои са технически, а други литературни. Всички изискват висока степен на езикова експертиза, както и широки познания. В днешната статия ще разгледаме различните видове писмени преводи.

Литературни преводи

Литературните преводачи имат допълнителното предизвикателство да разберат стила, културата и езика на оригиналния автор и трябва да пресъздадат гласа на писателя, като същевременно запазят тона на оригиналното произведение.

Литературните преводачи превеждат книги, пиеси и други произведения, които са написани на друг език. Те имат задълбочени познания по всеки език, с който работят, и често самите те са писатели.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика