1
Статията изследва дълбокото въздействие на устойчивия дизайн както върху архитектурата, така и върху интериорния дизайн в епоха, в която екологичното съзнание е от първостепенно значение. Устойчивият дизайн надхвърля екологичните материали и енергийно ефективни технологии; той представлява философия, прекрояваща естетиката, функционалността и основната същност на нашите жилищни пространства. В архитектурата устойчивият дизайн се ръководи от неотложността на изменението на климата и намаляващите природни ресурси. Той набляга на енергийната ефективност, използвайки системи като слънчеви панели и пасивно отопление за намаляване на потреблението на енергия и въглеродните емисии. Техниките за естествено осветление и вентилация създават по-здравословни и по-комфортни пространства, докато адаптивната повторна употреба и използването на екологични материали с местен произход намаляват отпадъците и подкрепят местните икономики.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика