1
Хроничното бъбречно заболяване (ХБЗ) представлява глобален здравен проблем, засягащ милиони хора. Като прогресивно заболяване, ХБЗ изисква повишена осведоменост и ранно управление, за да се ограничат негативните въздействия върху бъбречната функция и общественото здраве.Лечението включва мултидисциплинарен подход, като се предписват лекарства за контрол на кръвното налягане и управление на диабета. Промени в начина на живот, включително диета и физическа активност, играят съществена роля в управлението на ХБЗ.

ХБЗ се развива постепенно и често без явни симптоми в ранните стадии. Рисковите фактори включват диабет, хипертония, фамилна предрасположеност и старост. Редовните прегледи са от ключово значение за ранното диагностициране. Заболяването се класифицира в пет етапа в зависимост от скоростта на гломерулна филтрация, като последният етап изисква диализа или трансплантация на бъбрек.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика