1
Има няколко фактора, които трябва да имате предвид, когато правите сравнение между английски и български, включително разликите в техния речник, синтаксис и граматически форми. По-долу обсъждаме някои от основните разлики между тези два езика. Освен това, тази статия ще подчертае някои от приликите между тях. Въпреки тези различия между двата езика могат да се видят много прилики. В резултат на това тази статия ще се окаже безценен ресурс за всеки, който се интересува от изучаването на английски език или превод на български.

Разлики
Много български ученици се затрудняват с разликата между „be“ и „been“, когато описват минали събития. Те често бъркат тези две форми на глагола, които всъщност са една и съща дума. Английският език използва перфектни и несвършени форми на глагола. Тези глаголи могат да бъдат получени от глаголи от несвършен вид, въпреки че получената форма често е много различна от оригинала. Въпреки това българските ученици могат да се научат да ги разпознават, а различията им са минимални.

Синтаксис
Когато сравнявате двата езика, трябва да можете да забележите някои често срещани грешки. Повечето български ученици се справят трудно със сегашното време на английските глаголи. Това се дължи на различията между българската и английската типологични концепции за представите за сегашно и минало време.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика