1
Никотинамид аденин динуклеотид (NAD+) е основен коензим, намиращ се във всички живи клетки, важен за множество биологични процеси. Произведен от витамин B3, неговите форми като никотинамид рибозид (NR) и никотинамид мононуклеотид (NMN) са критични за енергийния метаболизъм чрез улесняване на ключови редокс реакции при превръщането на хранителните вещества в АТФ, основният източник на енергия за клетките. Освен производството на енергия, NAD+ играе решаваща роля в възстановяването на ДНК, регулирането на генната експресия и механизмите за оцеляване на клетките. Тъй като нивата естествено намаляват с възрастта, намаляването на този коензим е свързано с компрометирана функция на митохондриите, нарушено възстановяване на ДНК и повишена чувствителност към заболявания, свързани с възрастта. Повишаването на нивата на NAD+ чрез прекурсори като NR и NMN показва обещание в предклинични и клинични проучвания, като потенциално предлага терапевтични ползи като подобрена митохондриална функция и подобрени процеси на клетъчно възстановяване.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика