1
Групажът, известен също като консолидирани пратки, представлява рентабилен и ефикасен подход за транспортиране на по-малки товари. Тази логистична практика включва обединяване на множество малки пратки от различни клиенти в един контейнер или камион за транспортиране. Тази статия се задълбочава в основните елементи и предимствата на групажния транспорт, разглеждайки съображенията, отнасящи се както за изпращачите, така и за доставчиците на логистични услуги.
Предимства на групажния транспорт:
Ефективност на разходите: Групажът предлага спестяване на разходи за спедитори, работещи с по-малки товари, тъй като те се таксуват само за пространството или теглото, което пратката им заема, което прави транспортните услуги достъпни за фирми с различни размери.
Оптимизиране на пространството: Консолидирането на пратки в самостоятелен контейнер или камион увеличава максимално използването на пространството, като допринася за устойчивостта чрез ограничаване на празните или частично натоварени превозни средства по пътя.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика