1
Първо, контролирането на това кой може да предостави услуги за монтаж и демонтаж на вашите мебели предотвратява сериозни опасности за безопасността и злополуки, които са засегнали най-големите имена в международната мебелна индустрия. Например големите имена в ппроизводство на мебели се сблъскват с многобройни оплаквания на родители, чиито деца са били наранени от мебели, които са паднали поради недостатъчно закрепване и полагане на грижи за опаковъчни услуги. Възлагането на подизпълнители на вашите услуги за монтиране и сглобяване ви позволява да наложите стандартизирано обучение и да проследите отговорността до точния монтажник, ако има грешка.
Когато оставите тези услуги за демонтаж и сглобяване на неизвестни трети страни, вие сте единственият отговорен за тази услуга, когато е некачествена или причинява риск за безопасността на собствеността на клиента. Поемането на директен контрол върху монтажните и демонтажните услуги е рядкост в европейската мебелна индустрия.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика