1
Класификациите на опасните товари са важни за предоставяне на информация на лицата, отговарящи за спешни случаи, както и за да се гарантира, че опаковането и етикетирането на опасни товари са безопасни. Някои от често срещаните опасни стоки са експлозиви, токсични вещества и запалими течности. Те могат да представляват сериозна заплаха за хората и животните.

Експлозивите включват вещества, които имат способността да експлодират, като барут, тротил и факли. Други вещества, които имат способността да експлодират, включват батерии, съдържащи киселина. Окислителите също са опасни. Те са трудни за гасене и могат да предизвикат запалване в други материали. Те реагират бързо и с други запалими материали.

Маркиране и етикетиране
Използването на етикети за опасност е една от най-важните стъпки за осигуряване на безопасен транспорт на този тип товари. Етикетите помагат на превозвачите да решат къде да поставят пакетите, а също така им помагат да решат как да боравят и изхвърлят материалите.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика