1
Преводът на документи е един от видовете писмени преводи, който гарантира, че даден документ предава едно и също послание и стойност на множество езици. Освен това, помага за постигане на последователност и професионално представяне на език, различен от оригиналния език на документа.

Нотариално заверен превод
Нотариално заверен превод на документ е правен документ, който е преведен и нотариално заверен. Този вид писмени превод често се изисква от държавни агенции за официални цели. Документите за самоличност са един пример. Нотариалната заверка е законово изискване за тези документи и е важно преводачът да подпише документа.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика