1
Вашата компания за комунални услуги има извънпикови часове, през които тарифите им са по-ниски. Това са часовете от денонощието, когато търсенето на електроенергия е най-ниско, обикновено между 22:00 и 8:00 часа. За съжаление, не всеки има лукса да пере преди 8 ч. сутринта, така че трябва да проверите конкретния си план, за да разберете дали можете да перете в часовете.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика