1
Събитията за изграждане на екип са отличен начин за повишаване на производителността и насърчаване на по-силни взаимоотношения между членовете на екипа. Най-популярните дейности за изграждане на екип включват търсене на съкровища, упражнения за доверие, стаи за бягство, доброволческа работа, дейности на открито, курсове по готвене, игри за изграждане на екип, творчески работилници, спортни турнири и предизвикателства за решаване на проблеми. Когато планирате събитие за изграждане на екип, от съществено значение е да определите цели и задачи, които са в съответствие с нуждите и целите на екипа. Също така е важно да изберете дейност, която е забавна, ангажираща и подходяща за целите на екипа. Мястото трябва да е достъпно, удобно и да предоставя възможности за комуникация и сплотяване на екипа. Събитието трябва да бъде планирано по подходящ начин и трябва да се създаде положителна и приобщаваща среда, която да насърчава участието и да избягва членовете на екипа да се чувстват неудобно или изключени.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика