1
На 17 октомври 2023 г. Европейската комисия разкри предложения за изменения на Директива 2013/11/ЕС за АРС, основно законодателство, уреждащо алтернативното разрешаване на потребителски спорове. Директивата, в сегашната си итерация, разглежда предимно конфликти, произтичащи от договорни задължения между търговци и потребители в рамките на ЕС. Предложените ревизии обаче имат за цел да разширят обхвата му, за да обхванат случаи, включващи нелоялни търговски практики, като подвеждащо ценообразуване, дискриминационни действия, проблеми със смяна на доставчици на услуги, неадекватна преддоговорна информация и компенсации, свързани с правото на ремонт.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика