1
Ако използвате услугите на професионален преводач или фирма за преводи, е необходимо да следите за качеството на крайния резултат. Често преводачите пропускат проверката за повторения, както и други подробности. В настоящата статия ще ви дадем няколко съвета за какво да следите, ако сте се възползвали от преводи от английски език.

Проблеми при превода от английски
Един от често срещаните проблеми при превода е липсата на термини. Езикът има свои собствени обичаи и конвенции, но преводачите често остават в неведение, когато става въпрос за значението на определен термин. Например определени думи може да се считат за сексистки или обидни на родния им език. Затова, е редно преводачът да е запознат с всички специфики на езиците, с които се борави при превод.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика