1
Статията разглежда навиците за заемане на мъже и жени, изследвайки как историческият контекст и развиващите се тенденции влияят върху решенията за заем. Той подчертава промените в обществото, особено в образованието и възможностите за кариера на жените, които влияят върху поведението при вземане на заеми. Конкретни видове заеми разкриват промени: преди съвместните молби за ипотека бяха често срещани, но сега по-независимите самотни жени купуват жилища, сигнализирайки за по-голяма финансова независимост. Жените са склонни да натрупват повече дългове по студентски заеми, вероятно поради по-високо записване във висше образование или различия в доходите след дипломирането. Статията също така обсъжда малкия бизнес и личните заеми, като приписва разликите в избора на заеми на фактори като финансова грамотност, неравенство в доходите и обществени очаквания. Това предполага, че с напредването на ролите на половете и финансовото образование тези тенденции при заемане на заеми вероятно ще продължат да се развиват.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика