1
Развитият транспорт е характерен белег на модерното общество. Предвид основните фунции на транспорта като отрасъл, същият спомага за икономическото и социалното развитие на една държава. Транспортът е задължително условие за постигане на взаимовръзка от регионално и социално естество.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика