1
При кандидатстване за безвъзмездни средства по програми на ЕС е препоръчително ползването услугите на консултански фирми.

Консултант европейски проекти може да ви помогне да откриете настоящи и предстоящи възможности за финансиране на вашите изследвания и иновации, както и да намерите най-добрите партньори и да поддържате връзка с най-добрите експерти, за да превърнете идеите и плановете си в успешни проекти и резултати.

Специализирани в областта на финансирането от ЕС, механизмите и политиките за иновации, с много проекта зад гърба си консултантите, могат да направят вашата иновация отлична и вашето предложение да бъде успешно.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика