1
Сърдечният инфаркт, известен също като остър коронарен синдром (ОКС), се разделя на три подтипа. Тези три вида инфаркт са STEMI, NSTEMI и коронарен спазъм (нестабилна стенокардия). STEMI е модел на инфаркт, при който се наблюдава увеличение на ST сегмента на ЕКГ. При инфаркт от типа NSTEMI няма такова повишение на сегмента на електрокардиограмата (ЕКГ). Както STEMI, така и NSTEMI се считат за основни видове инфаркт, които могат да причинят значително увреждане на сърдечната тъкан.При пациенти с диабет еластичността на стените на съдовете се влошава, нивото на съсирване на кръвта може да се повиши и увреждането на ендотелните клетки, разположени на вътрешната повърхност на съда, може да стане по-лесно.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика