1
Ако се нуждаете бързо от пари в брой, може да помислите за получаване на изгодни потребителски кредити от банка или кредитен съюз. Тези заеми не изискват обезпечение. Лихвеният процент за обезпечените заеми ще бъде по-висок от този за необезпечените заеми. Ценовата чувствителност също ще повлияе на лихвения процент по обезпечените заеми. Научете за предимствата и недостатъците на двата вида потребителски кредити.

Банките и кредитните съюзи предлагат изгодни потребителски заеми
Когато имате нужда от личен заем, най-добрият ви вариант може да бъде да кандидатствате за такъв от кредитен съюз. Кредитните съюзи предлагат лични заеми при по-ниски лихви и с по-малко такси. Много кредитни съюзи също се отказват от такси и са готови да работят с кредитополучатели с не толкова перфектна кредитна история.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика